Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne - 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix,
Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima
(3. dávka - za 6 měsíců po 2. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka - za 6 měsíců po 2. dávce)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka)    
5.- 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka)    
Záškrt, tetanus, černý kašel Adacel
(přeočkování)
   
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13.-14. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)

* Cervarix, Synflorix plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

* Prevenar 13, Gardasil, Gardasil9 - úhrada ze zdravotního pojištění s doplatkem pacienta.

**Vakcína Infanrix hexa je určena pro očkování nedonošených dětí ve schématu 3+1 (další informace v ordinaci lékaře).